Tandervej 8.

Tandervej 8.
Smedien i Mårslet ca. 1932.
Smedemester Henrik Henriksen, maler Gam og snedkerlærling Karl Klausen.
Hans Møller:
Smedens værksted. Den ældste del af huset er fra ca 1880, den nyere del fra 1910.
Siden 1932 har far, søn og sønnesøn – Edvard, Tage og Carsten Sørensen – været ejere af smedjen.
Billedet opbevares på Mårslet Egnsarkiv.
Billed ID: B153
Registreret i Arkibas.