Tandervej efter 1910.
Bindingværkshuset til venstre er Tandervej 10. Derefter Tandervej 8 'Smedjen'
Smedens stuehus er med på billedet - det er fra 1910.
Se billedet større - tryk på billedet.
Billedet opbevares på Mårslet Egnsarkiv. Billed ID: B60. Registreret i Arkibas.