TMG's 125 års jubilæum - Plakatkonkurrence.
Da TMG holdt 125-års jubilæum i 1993 udskrev hovedafdelingen en plakatkonkurrence for eleverne på Mårslet Skole.
91 plakater blev fremstillet af enkelt elever eller flere elever i fællesskab.
Efter plakaterne havde været udstillet blev de afleveret på Egnsarkivet der jo - passer på lokalhistorien.

Alle 91 plakater kan nu ses her på siden.
Oversigten viser navne på kunstnerne sorteret efter hvilken klasse de gik i på skolen.
Nederst i oversigten ligger nogle plakater uden oplysninger om navne eller klasser.
Egnsarkivet er interesseret i af få oplysninger om eleverne i det omfang det ikke fremgår af oversigten. Efternavne og bopælsadresse i 1993.
Kan du bidrage med det - send en e-mail til arkivet. maarsletegnsarkiv@gmail.com

Kan du finde dit eller dit barns navn på oversigten - aflæs plakat nummeret i oversigten og klik på nummeret i kolonnne til venstre.
Kreativiteten har været stor som det kan ses på de enkelte plakater.
Vinderen af konkurrencen blev plakat nr. 91.
Kunstneren var:
Lærke Gelineck. Klasse 6b
Hvad præmien var er ikke Egnsarkivet bekendt, men vi skal nok få det opsnuset.