Formidling af historie – et spændende område

Arbejder du på et lokalarkiv, på et museum, studerer historie på universitetet – eller er du blot almindeligt interesseret i historiens gang og har lyst til at dele din viden? Ja, så kan du måske slå dig på et arbejde med at formidle historien. Tag udgangspunkt i dine rammer, der hvor du er, og skab gode historier om, hvordan verden har udviklet sig i tidens løb.

Mange områder inden for historien interesserer mange mennesker og kalder på dygtige formidlere – for eksempel vikingetiden, som vi i dag opfatter anderledes end for blot få år siden.

Skab rammer for formidling

Er dit afsæt en organisation som et museum eller et lokalarkiv, så vil vi anbefale, at I begynder at arbejde med at skabe en struktur, hvor I internt effektivt kan løse jeres opgaver og dermed skabe mere tid til udadvendte opgaver som historieformidling. Et redskab kan være it-løsningen sharepoint, hvor I effektivt kan lære at udnytte elementer som Office 365 bedre og mere intensivt. Resultatet er, at I frigør tid og ressourcer, som I kan udnytte til at udvikle jeres formidlingsindsats.

Løsninger med sharepoint er baseret på Windows styresystemet og de tilhørende softwarepakker, så de fleste vil være fortrolige med grundtankerne i systemet og vil hurtigt kunne lære at bruge det mere effektivt.

Historieopfattelsen ændrer sig

Det er spændende at arbejde med historieformidling, fordi opfattelsen af historien hele tiden forandrer sig. Når vi ændrer opfattelse af køn, kønsroller og de forskellige opgaver i samfundet, ja så ændrer vi også vores opfattelse af deres rolle gennem tiderne. Som formidler har du et stort ansvar for at være redelig og grundig i dit arbejde, så det ikke alene er dine egne holdninger og synspunkter, du bruger som afsæt for din formidling, men i høj grad også anvender de objektive data, som du har adgang til på arkivet eller museet, hvor du arbejder.

zerif-lite