Plastikkirurgien har en lang historie

Her på denne historiske side må det være på sin plads at fortælle lidt om, hvordan plastikkirurgien har udviklet sig gennem tiden, og hvad dens oprindelse er i dag. I dag er plastikkirurgi udbredt til mange forskellige områder og har ikke mindst med folks ønsker om et bedre selvværd og smukkere udseende at gøre, og det er i dag udbredt til alle samfundsklasser, men historisk set har plastikkirurgi været forbeholdt de øverste samfundslag og krigerne.

Plastikkirurgi dag er for mange mennesker ensbetydende med brystkirurgi eller forskønnende operationer i ansigtet, fordi det er her, mange umiddelbart tænker, at det giver mening. For mange kvinder er det således et stort ønske om at få foretaget brystkorrigerende operationer med implantater fra det internationalt anerkendte Motiva, fordi man her vægter sikkerhed og sundhed højt.

Ansigtet og ikke mindst næsen kom først

Kigger vi tilbage i historien, blev plastikkirurgi anvendt helt tilbage i

oldtidens Ægypten, hvor man brugte plastikkirurgiske teknikker i forbindelse med balsameringen af afdøde herskere og præster. Ansigtet kunne ofte blive meget forandret ved balsameringen, og man brugte derfor plastikkirurgi til at forsøge at opretholde det oprindelige ansigtsudtryk hos den afdøde, så eksempelvis en farao kunne møde dødsrigets guder som den person, han var kendt som.

Siden blev næsen til et andet objekt for kirurgi – for eksempel i det gamle Indien. Her straffede man mange forbrydere ved at skære næsen af dem, og det var klart, at mange således vansirede personer forsøgte at få genskabt et normalt udseende, når først de havde udstået deres straf.

I romerriget blev plastikkirurgi brugt på krigere, som havde mistet lemmer i krigen – og de nogle romerske mænd gik såmænd og til kirurgen, hvis de var utilfredse med deres penis. I en tid, hvor bedøvelse ikke rigtig var eksisterende, kan det ikke havde været fornøjeligt – forhåbentligt var det det bagefter.

1900-tallet blev en revolution

Den form for plastikkirurgi, som vi kender i dag, hvor der både er tale om forskønnende operationer og operationer, der skal genoprette kroppens funktioner, udviklede sig for alvor i 1900-tallet. Både som et resultat af, at man nu havde en ordentlig bedøvelse til rådighed, og fordi de mange krigsofre fra de store krige, ikke mindst 1. verdenskrig, gav mange muligheder for at udvikle kirurgien.

Da økonomien for alvor begyndte at blomstre efter 1945, tog også den forskønnende kirurgi fart. Man begyndte at markedsføre operationerne i damebladene, og flere og flere kvinder gik kirurgiens vej for at opnå skønhed og større selvtillid.

zerif-lite