Saxo var Danmarks første historiefortæller

Saxos Danmarks Krønike. Mange har hørt udtrykket, men en del ved måske ikke helt, hvad det egentlig dækker over. Her kigger vi nærmere på det historiske skrift, som i realiteten er danmarkshistoriens mest vigtige af slagsen.

[IMAGE=c4JX6NbPqgQi.jpg]

Det vides ikke med sikkerhed, hvornår Saxo Grammaticus, som han hed, blev født, og hvornår han døde, men det anslås at han kom til verden cirka 1160 og døde på et tidspunkt efter 1208.

[IMAGE=fMLs6kdeWkfu.jpg]

Mere sikkert er det, at han i årene omkring 1200 nedfældede en masse sagn og fortællinger om de danske oldtidskonger lige fra Kong Dan til Gorm den Gamle, som mange kender fra Jelling, hvor hans mindeord er bevaret på en af de berømte Jellingesten.

[IMAGE=dFpDBMdcmeA1.jpg]

Oplev Danmarkshistorien på gåben

Hvis man vil se Jellingestenene og opleve Danmarkshistorien på nærmeste hold, kommer man forbi Jelling på Hærvejen, der strækker sig fra det sydlige til nordlige Jylland. Undervejs kommer man tæt på bygningsanlæg, som strækker sig 4.000 år tilbage i tiden. Men turen på hærvejen er ikke nogen spadseretur i parken, så husk at udstyre dig med ordentlige vandresko som fx fra Rieker sko, som har et godt udvalg af sko.

Tilbage til Saxo, som formentlig brugte mere tid på at skrive end på at gå. Saxo arbejdede på sit enorme værk i mere end 20 år og til slut stod han med 16 bøger, som tilsammen dannede Gesta Danorum, eller med andre ord: Danmarks Krønike.

Fake News

Nogle af Saxos bøger ville i dag være faldet under kategorien Fake News, for der er bred enighed om, at de første ni bind har mere mytologisk karakter, mens de sidste bøger fra 10-16 regnes for at lægge sig tættere på virkeligheden og faktiske hændelser. I de første værker er der således beskrivelser af både trolde, kæmper og zombier, og i oplysningstiden blev der rynket på næsen af disse overtroiske sagn.

I Saxos tid fandtes der ikke trykkemaskiner, og kopier skulle laves i hånden. Omkring år 1500 var der angiveligt kun 15-20 eksemplarer tilbage, men heldigvis satte en driftig herre ved navn Christiern Pedersen sig for at trykke bogen i Paris. Det blev kendt som “parisertrykket”, og efterfølgende vandt Saxos værker stor berømmelse og nåede ud i hele verden.

Saxo og Shakespeare

Selv om Saxos brug af kilder kan diskuteres, rummer bøgerne en stor mængde værdifuld viden om fortidens Danmark. Og takket være Saxo kender vi i dag vores fortid bedre – og er i stand til at gå fremtiden i møde med visheden om, hvorfor vi som nation har udviklet os, som vi har.

Og så har selveste William Shakespeare også brugt Saxos fortællinger som inspiration til Hamlet. Det vides dog ikke, om Shakespeare selv har læst Saxos krønike eller om han har haft adgang til en redigeret version af fortællingerne.

zerif-lite