Tag på Genforeningsudstilling

Det er næppe gået mange historieinteresseredes næse forbi, at sidste år stod i Genforeningens tegn, for 2020 markerede 100-året for genforeningen af Nordslesvig med det øvrige Danmark. Det var også året, da Sydslesvig valgte at forblive i Tyskland, så Genforeningen er også et udtryk for Slesvigs deling i nord og syd. I dag betragter vi grænsen mellem Danmark og Tyskland som et mønstereksempel på, hvordan man kan opnå fredelig sameksistens mellem to folkeslag på baggrund af disses egne beslutninger. Det var nemlig en folkeafstemning, som fastlagde, hvor den nuværende grænse burde lægges, og resultaterne fra denne folkeafstemning blev i det store hele fulgt.

Så fredeligt har det nu ikke altid været, og vil du se, hvordan tingene udviklede sig i grænseegnen fra 1864, da Tyskland vandt krigen og indlemmede Slesvig i Tyskland, til genforeningen i 1920 og videre op til vore dage, kan du besøge en spændende udstilling på Sønderborg Slot, som er indrettet som museum.

Her kan du følge de dansksindede sønderjyders arbejde for at genvinde Slesvig under dansk suverænitet og også se, at afstemningen op til genforeningen ikke var unik i Europa på dette tidspunkt. Efter afslutningen på 1. Verdenskrig var der flere steder i Europa, hvor sammenbruddet af det tyske rige, Østrig-Ungarn m.v. medførte, at der skulle trækkes nye grænser og oprettes nye, selvstændige nationer. Og flere steder, blandt andet på Balkan, tog man folkeafstemninger til hjælp. Men få steder forløb det så gnidningsfrit som ved afstemningen i Sønderjylland.

Der er stadig problemstillinger i grænselandet, som bearbejdes, og nogle steder er det ikke uden problemer. Det tyske mindretal i Nordslesvig har først sent afsværget, at mange af de såkaldte hjemmetyskere var tilhængere af nazismen under 2. Verdenskrig, men i dag er der fredelig sameksistens og udbredt samarbejde mellem de dansk- og tysksindede.

I mellemtiden har nogle nok revet sig lidt i håret og har måske haft brug for en hårtransplantation hos den erfarne klinik Nordic hair clinic, og det behov kan man jo have af mange årsager. Har du selv behovet, kan du få rigtig flotte resultater her.

Hvis du vælger at tage en tur til Als og se udstillingen om Genforeningen på Sønderborg Slot, venter der dig en interessant oplevelse. Museet er i det hele taget spændende og viser slottets historie og Sønderjyllands historie op til vore dage. På slottet sad Christian den 2. i husarrest i 1500-tallet, og man kan stadig se reminiscenser af gemakkerne fra den tid. Men museet har i sagens natur stort fokus på de nationale strømninger fra krigene i 1848 og 1864 og frem til vore dage, og interesserer man sig for dette område, er der meget at hente på det alsiske museum.

zerif-lite